Pobyt dzienny

Przedmiotem działalności placówki jest świadczenie dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi w systemie nieinstytucjonalnym zapewniającym zintegrowanie w ramach społeczności lokalnej. Profesjonalnie i komfortowo, kompleksowo i długofalowo i w sposób zindywidualizowany – realizujemy usługi opiekuńcze umożliwiające spełnienie misji:

PRAGNIEMY, BY JESIEŃ BYŁA NAJPIĘKNIEJSZĄ PORĄ ŻYCIA.

Nasz Dom jest miejscem spotkań dla osób szukających spokoju, przyjaźni, możliwości ciekawego i aktywnego spędzania czasu. Tworzymy wspólnie miejsce, gdzie chce się przebywać, bo jest to miejsce do spotkań z rodziną i przyjaciółmi, w pełni dostosowane do potrzeb osób starszych i niesamodzielnych, zapewniające spokojną, bezpieczną, godną i szczęśliwą każdą chwilę tu spędzoną.

Dokładamy wszelkich starań, by każdy czuł się u nas bezpiecznie, dbamy przede wszystkim o ciepłą i serdeczną atmosferę, budowaną na pomocy, zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Zapewniamy atrakcyjne spędzanie czasu dzięki zaplanowanym aktywizacjom – dostosowanym do możliwości, potrzeb i preferencji opiekowanych osób. Wspólnie możemy uprawiać ogródek, wymieniać się doświadczeniami kulinarnymi w ramach warsztatów kulinarnych w naszej kuchni przystosowanej do takich zajęć, organizować zajęcia plastyczne, pogadanki itp. Możemy razem wyjechać w plener: zwiedzać, oglądać, podziwiać itp.


W ramach pobytu dziennego realizujemy:
 • usługi opiekuńcze (pielęgniarskie) i lecznicze
 • usługi rekreacyjne
 • usługi dietetyczno-żywieniowe
 • usługi rehabilitacyjne
 • usługi edukacyjne
 • usługi z obszaru kultury

Przyjęcie do placówki następuje w wyniku podpisania umowy cywilno – prawnej z właścicielem placówki. Podpisanie umowy następuje osobiście z odbiorcą usług placówki, lub z jego prawnym opiekunem. Podpisanie umowy jest poprzedzone ustaleniami formalno-prawnymi, w tym prezentacją placówki i zakresu świadczonych usług.


Dokumenty, które należy mieć przy przyjęciu:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • dowód osobisty lub dowód osobisty osoby podpisującej umowę w imieniu osoby przekazywanej na pobyt dzienny
 • historia choroby oraz karty informacyjne z wcześniejszych pobytów w szpitalu /jeśli takie są w posiadaniu
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnie zażywanych lekach
 • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie orzeczenie sądu
 • orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane).

Jeżeli przyszły odbiorca usług placówki nie posiada któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, wówczas lekarz placówki ocenia aktualny stan zdrowia i ustala indywidualny plan opieki. Podobna sytuacja występuje również w przypadku posiadania badań, celem potwierdzenia stanu zdrowia. Dokonana diagnostyka pozwala na zebranie informacji, co do stanu zdrowia, celem dopuszczenia oraz ukierunkowania określonych usług w sposób spersonalizowany dla konkretnej osoby.

Zapraszamy do zapoznania się z formalnymi szczegółami pobytu, które określa Regulamin Organizacyjny Domu Seniora Tiliam w Zawadzkiem.

Komfort

DAS SENIORENHEIM TILIAM ist die ideale Einrichtung für ältere Personen, die komplexe Heil-, Pflege-, Rehabilitations- und Erholungsleistungen erbringt. Der Komfort und hohe Qualität unserer Dienstleistungen sichern wir durch das qualifizierte, kompetente Personal, professionell ausgestattete Sprechzimmer, moderne Behandlungsräume und Übungssäle, komfortable häusliche Lokalbedingungen.

lese weiter →

AKTIVIERUNG

Der Raum des Seniorenheims TILIAM begünstigt die Aktivierung älterer Personen. Es befinden sich hier das große gemeinsame Esszimmer und die Erholungs- und Fernsehecke, wo die Bewohner einander näher kommen können, als auch sich in auserlesene Lektüre vertiefen können. Die Sommerterrasse und Patio mit Wintergarten erlauben die das Haus draußen umgebende Grünfläche mit dem freundlichen und gut bewirtschaften Innenraum zu verbinden.

lese weiter →

BETREUUNG

Dank erfahrener Belegschaft der Pfleger und Spezialisten: Arzt, Rehabilitierte, Personaltrainer, Diätassistent sorgen wir für die Gesundheit der Bewohner und den täglichen Komfort des Aufenthalts. Wir sichern Pflege in Anlehnung an die ärztliche Diagnose, Möglichkeit der Erlangung von Fertigkeiten im Umgang mit Krankheit und Behinderung optimale Therapieformen.

lese weiter →

Jeżeli masz jakieś pytania chętnie na nie odpowiemy!